Historie společnosti Eberspächer       v českých zemích


Společnost Eberspächer měla kontakty s plzeňskou Škodou už před první světovou válkou, na konci 20. let působila v Praze její dceřinná firma WEMA. První zmínky o spolupráci s domácími automobilkami pocházejí z roku 1942, nezávislá topení Eberspächer se montovala do prvních Tater 603, ba dokonce ještě v dobách tuhého socialismu došlo k výrobní kooperaci mezi Autobrzdami a Eberspächerem, tehdy vztah naprosto unikátní. Dnes má společnost Eberspächer v Rakovníku svoji druhou největší zahraniční továrnu.


WEMA - léta tricátá

Budova WEMA, dceřinná společnost Eberspächera, byla postavena na počátku 30. let v Praze. Dodnes stojí, se svými původními krovy a světlíky.

Rekonstruované budovy WEMA dodnes v Praze stojí. Světlíky a nosná část střechy se ani po tři čtvrtě století nezměnily

Výkresy pražské dílny WEMA z dubna 1930

Praga a Tatra - léta čtyřicátá

Prvními automobilkami u nás, které vešly do styku s topením Eberspächer, byly Praga a Tatra.

Zrekonstruované budovy WEMA v Praze

Tatra 603 - léta padesátá

Tatry 603 měly kromě progresivních novinek i zásadní chybu. Byla v nich hrozná zima. Napravilo to nezávislé topení Eberspächer. Vzduchem chlazené motory z Kopřivnice přinutily domácí průmysl navrhnout a vyrábět vlastní nezávislé vytápění motorových vozidel. Eberspächer mu byl v tomto oboru vzorem.

Vyobrazení nezávislého topení Schneebeli- Chabaud v Motoristické současnosti č. 2/1957

Topení Eberspächer v Tatře 603 zcela zaplnilo prostor pod předním sedadlem

Schéma přívodu vzduchu k topení (čárkované šipky) a rozvod ohřátého vzduchu (černé šipky) po interiéru vozu

Nejstarší topení Eberspächer u nás

Chcete vědět, jak skončilo nezávislé topení Eberspächer, které měli ve svých vozech Tatra 805 zabudované pánové Hanzelka a Zikmund? Dnes je nejstarším známým dochovaným topením svého druhu u nás a slouží v dokonale renovované Tatře 805, kterou vlastní Karel Loprais.

Na snímku z roku 1961 jsou Tatry 805 cestovatelů Hanzelky a Zikmunda v Jerichu.
V obou vozech byla zabudována nezávislá topení Eberspächer.

Topení PAL - léta šedesátá

Dovážet nezávislá benzinová topení pro autobusy a Tatry 603 z tehdejšího "Západu" bylo ekonomicky i ideologicky nepřijatelné. Proto v tehdejším národním podniku Autobrzdy Jablonec nad Nisou vyvinuli v roce 1958 vlastní nezávislé teplovzdušné naftové topení 12 AKN 5 pro autobusy a v roce 1962 nezávislé teplovzdušné benzinové topení 3 COB 1 pro Tatru 603.

První domácí nezávislé topení pro osobní automobily 3 COB 1 z Autobrzd Jablonec

Licence Eberspächer - léta sedmdesátá

V roce 1970 byla zakoupena licence na výrobu nezávislých vzduchových topení různých výkonů pro Autobrzdy Jablonec. Dalším vývojem pak došlo k tehdy nevídané výrobní kooperaci mezi socialistickým národním podnikem a soukromou firmou ve Spolkové republice Německo.

Základní vynález dr. Kofinka, přihlášený 15. března 1965, byl úspěšně patentován v celém světě, jak dokládá obrázek z US patentového spisu č. 3 202 582

Kooperace - léta osmdesátá

Nové výrobní zařízení, nakoupené pro domácího výrobce, vysoká kvalita vyráběných čerpadel pro nezávislá topení a specifická situace vedly k tomu že z Jablonce nad Nisou putovala do Esslingenu naše čerpadla, dalším dodavatelem byla tehdejší Jiskra Tábor, která pro Eberspächera vyráběla žhavicí svíčky.


Tatra 700 - do posledního dechu

Tatra 700 se stala zřejmě jediným osobním automobilem na světě, který ač vybaven vzduchem chlazeným motorem, měl nezávislé topení i klimatizaci. Kombinace teplovzdušného nezávislého topení s moderní klimatizací nejde dohromady z důvodů regulace. V Případě Tatry 700 se problém podařilo vyřešit. Také tady figuroval Eberspächer.


Sametová revoluce - krátce poté

Společnost Eberspächer působila v českých zemích po sametové revoluci nejprve prostřednictvím obchodního zastoupení firmy Svoboda, které se věnovalo nezávislým topením, a to od března 1991. Divize výfukových systémů založila v listopadu 1992 vlastní firmu Eberspächer CS, spol. s r. o. V Rakovníku pak zahájila výrobu.

Návraty - léta devadesátá

Od října 1994 začala společnost Eberspächer působit v České republice přímo vlastním zastoupením pro nezávislá topení a potvrdila své výsadní postavení v oboru tím, že dodávala a dodává svá zařízení pro prvovýrobce, v první řadě pro Tatru, Karosu, SOR a další.

Letecký snímek továrny v Rakovníku, kde se vyrábějí výfuky

Do třetího tisíciletí

Nabídka zařízení spojených s topením je čím dál větší: benzinová či naftová, teplovodu či teplovodní, ba i elektrická vyhoví všem nárokům a konstrukčním požadavkům. Eberspächer má dnes v České republice 50 autorizovaných servisů. V Rakovníku postavil Eberspächer svoji druhou největší zahraniční továrnu na výrobu výfukových systémů, kde pracuje více než 400 zaměstnanců.

Především pro malé autobusy se hodí nové teplovzdušné topení Airtronic D 5