Historie společnosti Eberspächer


Od zahradních kropicích konví k dálkově ovládanému programovatelnému nezávislému topení, od okapových žlabů k složitým výfukovým systémům moderních automobilů - taková je více než 140 let dlouhá historie společnosti Eberspächer, v níž dnes pracuje více než 5000 zaměstnanců a kterou stále vlastní potomci zakladatele firmy.


Zakladatel

Jakob Eberspächer (1840 - 1899) začal v Esslingenu roku 1865 jako klempíř. Nejprve vyráběl kropicí konve a okapové žlaby. Zásadní obrat přinesla výroba kovových konstrukcí střešních světlíků pro tovární objekty.

Rodina Jakoba Eberspächera v roce 1882 

Druhá generace

Od roku 1906 vedli firmu Adolf a Paul Eberspächerové firma se rozšířila o halu s celkovou plochou 1000 m², kde pracovalo 80 dělníků a tři konstruktéři. 

Adolf Eberspächer (uprostřed) s osazenstvem své dílny v roce 1899

Růst firmy

V roce 1914 se firma rozrostla na 250 zaměstnanců, bratři koupili konkurenční společnost WEMA i s jejich patentem na výrobu ocelových profilů. Zakázky na zastřešení nádraží v řadě evropských měst přinesly firmě další rozkvět. 

Krátce před první světovou válkou se firma přestěhovala do nových objektů, do míst, kde má jeden ze svých závodů dodnes 


Nové úkoly, nové technologie

Po první světové válce poptávka po střešních konstrukcích stále vzrůstala. Ve firmě přišli s novou antikorozní ochranou svých konstrukcí.

Pohled do klempířské dílny v roce 1920 

Zásadní obrat

V roce 1931 dostala firma Eberspächer zakázku od automobilky Daimler-Benz na tlumiče výfuku. Malá zakázka vedla k velkému obchodu. V roce 1935 už dodával Eberspächer své výfuky takřka všem německým automobilkám. 

Velká zakázka z Itálie: Zastřešení milánského nádraží, 1929

Třetí generace

Třetí generace Eberspächerů se ujala vedení firmy na sklonku 30. let. V průběhu války se rodinný podnik dále rozšířil a zásluhou vojenských zakázek dával v roce 1944 práci dvěma tisícům zaměstnanců. Mimo jiné zde vyráběli zařízení, jež kryla plameny, unikající s výfukovými plyny z leteckých motorů. 

Výrobní linka ve firmě Eberspächer na počátku 30. let

Rozdělení firmy

V 50. a 60. letech se společnost zaměřila na dvě oblasti, totiž na stavební činnost, související s konstrukcemi střech (Hochbau) a na výrobu přístrojů (Geräte). Tím se rozuměla výroba tlumičů výfuku, dmychadla pro spalovací motory a nezávislá topení. 

Závod v Oberesslingenu vyráběl nezávislá topení, dmychadla a rošty. Snímek je z poloviny 60. let

Topení pro automobily

O zlom ve vývoji společnosti Eberspächer se zasloužily automobily VW brouk. Ať byly jakkoli populární a oblíbené, jedno musel přiznat i jejich největší obdivovatel. V zimě v nich byla zima, vzduchem chlazený motor mohl interiér maximálně jen temperovat. Díky Eberspächeru se z brouka stal příjemný vozík i za mrazů. Sortiment nezávislých topení se začal rozšiřovat. 

Nezávislé benzinové topení Eberspächer ve voze VW Transporter z poloviny 60. let

Dmychadla, výfuky

Společnost Eberspächer patřila k vůbec prvním, které se zabývaly přeplňováním motorů dmychadly, poháněnými výfukovými plyny.


Dmychadlo Eberspächer pro vznětové motory na montážním stojanu 

Sériová výroba nezávislých topení

V polovině 60. let vyráběl Eberspächer na 600 nezávislých topení denně v různých výkonových třídách pro malé osobní automobily až po autobusy, topení benzinová i naftová, teplovodní i teplovzdušná. Tehdy se malé topení BN 4 skládalo z 544 prvků. 

Kompletace nezávislých topení v roce 1965


Čtvrtá generace

Eberspächer je výjimečný i tím, že je stále majetkem rodiny. Čtvrtá generace se ujímala vedení firmy postupně od roku 1965, kdy dávala práci 2800 pracovníků. 

Hans Eberspächer a Dr. Günter Baumann

Cesta k dokonalosti

Ve výzkumném a vývojovém centru se rodí zařízení budoucnosti. V roce 1975 to bylo topení B1L, které se jako první smělo zabudovat do vozidla bez omezení schvalovacími orgány. Postupně přišla na trh topení s dálkovým ovládáním, s programováním, topení menších rozměrů, většího výkonu při nižší spotřebě, elektrické přihřívače i zařízení pracující v kombinaci s klimatizací. 

Úspěšné typy B1L v benzinové a D1L v naftové verzi zahájily novou etapu nezávislých topení Eberspächer 

Do nového století

V současné době má Eberspächer 25 vlastních firem ve 13 zemích a zaměstnává 5200 spolupracovníků. Obrat společnosti v prvním roce třetího tisíciletí činil 1,644 miliard EUR. 

V roce 1988 bylo započato s výstavbou výzkumného a vývojového centra v Esslingenu